Deelnemen?

Elk jaar wordt het kamp in het tweede weekend van december gehouden. We bivakkeren ieder jaar in het clubhuis van Scouting Hedera aan de Zetterij 14 in Amstelveen. (Dit is tegenover de Albert Heijn supermarkt in Bovenkerk).

Programma

  • Vrijdagavond begint het kamp rond 19:00 met een aantal theoretische workshops. Deze zullen te maken hebben met techniek en materiaalonderhoud. De workshops worden gegeven door ervaren instructeurs en hebben tot doel de deelnemers de theorie van alles wat met hakken te maken heeft bij te brengen en dienen als goede voorbereiding op de zaterdag.
  • Zaterdag zijn wij de hele dag bezig met “bosonderhoud”. Dit houdt in dat we het bos in gaan, een boom neerhalen en deze helemaal verwerken tot bruikbare houtblokken. De boswachter zal aanwezig zijn om te kijken of alles goed gaat. Er wordt zaterdagmiddag ook een excursie gehouden door een bioloog om je kennis te laten maken met de wijze waarop een bos in elkaar zit en wat voor bomen er zoal zijn. Ouders en leiding zijn op deze dag van harte welkom om een kijkje te komen nemen. ‘s Avonds wordt gewerkt aan het Herbarium en is het natuurlijk mogelijk om je te ontspannen.
  • Zondag is de dag waarop je kunt laten zien wat je in de afgelopen twee dagen geleerd hebt. Dit gebeurt tijdens de praktijk- en theorietesten. Het kamp eindigt dan rond 15:00.

Insigne

Heb je gedurende dit kamp blijk gegeven van een goede inzet, vaardigheid en kennis, dan krijg je het specialisatie-insigne Houthakker. Aan het eind van dit kamp wordt aan degene die bewezen heeft in theoretisch en praktisch opzicht de beste houthakker van dit jaar te zijn, het wisselschild uitgereikt.

Kosten

De kosten van dit kamp bedragen in 2023 € 37,50 per persoon. Dit is inclusief alle maaltijden, instructie, theorieboekje, insigne, thee/koffie etc.

Voorwaarden

Er zijn enkele voorwaarden voor deelname aan het HoutHakkersKamp, namelijk je moet:

  • Tussen de 13 t/m 16 jaar oud zijn;
  • Een compleet uniform meenemen aangezien het een Scouting aangelegenheid is.