Privacybeleid

Privacybeleid Scouting HoutHakkersKamp Amsterdam-Amstelland

Scouting HoutHakkersKamp Amsterdam-Amstelland verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacystatement

In het privacystatement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Scouting HoutHakkersKamp Amsterdam-Amstelland via ledenadministratiesysteem Scouts Online van Scouting Nederland. Het privacystatement is terug te vinden op www.scouting.nl/privacy.

Deelnameregistratie

De deelnameregistratie verloopt via info@houthakkerskamp.nl De gegevens worden via een Excel formulier alleen lokaal opgeslagen. De gegevensbeheerder heeft enkel inzicht in deze gegevens. Zodra het de deelname definitief wordt, worden de gegevens mogelijk geregistreerd in Scouts Online. Voor Scouts Online zie het privacystatement op www.scouting.nl/privacy.

Relevante gezondheidsinformatie

In sommige situaties is het noodzakelijk dat de (bege)leiding van de jeugdleden op de hoogte is van bepaalde medische informatie of informatie met betrekking tot de gezondheidssituatie zoals allergieën of medicijngebruik. Scouting HoutHakkersKamp Amsterdam-Amstelland mag deze ‘bijzondere persoonsgegevens’ niet registreren, maar wijst ouders/verzorgers bij deelnameregistratie op het belang van het verstrekken van deze informatie aan het leidingteam. Het verstrekken van de juiste informatie is de verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger.

Financiële gegevens

De betaling van het HoutHakkersKamp gaat uitsluitend via een online overboeking die door de scoutinggroepen wordt gedaan op onze privé rekening. Alleen onze gegevensbeheerder heeft inzicht in de bankgegevens.

Contactlijsten

Tijdens het kamp heeft het organisatieteam de beschikking over een fysieke lijst met namen, adresgegevens en telefoonnummers van leden en ouders. In geval van nood kan de begeleiding ouders van de jeugdleden zo bereiken. Deze contactlijsten zijn alleen inzichtelijk voor het organisatieteam en worden in een afgesloten tas bewaard. De contactlijsten worden na afloop van een kamp vernietigd. Een namenlijst met de eindscore van het kamp wordt maximaal 2 jaar bewaard.

Online media

Scouting HoutHakkersKamp Amsterdam-Amstelland maakt gebruik van een facebookpagina en een website ter promotie en informatievoorziening. Alle deelnemers wordt bij de inschrijving gevraagd hier toestemming voor te geven. Er is mogelijkheid voor een OPT-Out.

Op www.houthakkerskamp.nl worden cookies gebruikt voor het functioneren van de website en het meten van bezoekersstromen (analytics). Hiervoor is een melding met meer informatie beschikbaar op de website.

Beeldmateriaal

Scouting HoutHakkersKamp Amsterdam-Amstelland maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie van Scouting HoutHakkersKamp Amsterdam-Amstelland en als herinnering. Bij deelnameregistratie wordt expliciet toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal van het betreffende jeugdlid. Toestemming is altijd in te trekken.

Communicatie

Het privacybeleid van Scouting HoutHakkersKamp Amsterdam-Amstelland is terug te vinden via houthakkerskamp.nl/privacy-policy/ en op te vragen via het secretariaat op info@houthakkerskamp.nl

Datalekken

Indien er sprake is van (een vermoeden van) een datalek wordt dit conform het ‘protocol datalekken verwerkers’ gemeld bij Scouting Nederland via privacy@scouting.nl. Na melding van een datalek heeft Scouting Nederland een informatieplicht die voorschrijft dat leden worden geïnformeerd over wat er met hun persoonsgegevens is gebeurd.

Recht op vergetelheid (RTBF) en inzage in gegevens (SAR)

Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid (RTBF) of inzage in gegevens (SAR) reageert Scouting HoutHakkersKamp Amsterdam-Amstelland binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via het secretariaat (info@houthakkerskamp.nl) Conform het privacybeleid van Scouting Nederland wordt dit verzoek in overleg met de afdeling Juridische zaken van Scouting Nederland in behandeling genomen.